Click pentru mai multe produse.
Nu au fost gasite produse.

Confidentialitate

 PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Sc Ayurvedic Medica SRL, inregistrat la Reg com cu cod unic de inregistare: J22/1207/2013, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.
  Pentru a putea comanda produse de pe site-ul www.dr-catalin-luca.ro, Dvs trebuie sa va creati cont (prin completarea formularului Cont nou)  si sa furnizati urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, adresa, cod postal, Cod numeric personal, data nasterii, sex, telefon.
  Prin furnizarea de catre Dvs a urmatoarelor date cu caracter personal : e-mail, username, parola, confirmare parola,  nume si prenume, adresa, cod postal, Cod numeric personal, data nasterii, sex, telefon,  Dvs, in calitate de persoana vizata conform Legii 677/2001,  declarati ca va dati consimtamantul in mod expres si neechivoc, respectiv explicit, liber exprimat si informat, ca datele Dvs cu caracter personal sa intre in baza de date a societatii Sc Ayurvedic Medica SRL si sa fie prelucrate si folosite in viitor cu respectarea stricta a prevederilor legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
 Toti cei care au furnizat urmatoarele date cu caracter personal: e-mail, username, parola, confirma parola,  nume si prenume, adresa, cod postal, Cod numeric personal, data nasterii, sex, telefon, au calitatea de persoana vizata, in acceptiunea Legii nr. 677/2001.  Scopurile colectarii si prelucrarii datelor Dvs cu caracter personal (e-mail, username, parola, confirma parola,  nume si prenume, adresa, cod postal, Cod numeric personal, data nasterii, sex, telefon ) de catre sunt:

    Transmiterea prin e-mail de oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing prin cu privire la activitatea desfasurata de Sc Ayurvedic Medica SRL, cu privire la produsele pe care le comercializeaza, cu privire la campaniile si concursurile organizate de Sc Ayurvedic Medica SRL, in cazul in care ati bifat casuta ,, "Aboneaza-te la newsletter" (daca v-ati creat cont pe site-ul www.dr-catalin-luca.ro),fara alte obligatii sau plati din partea Sc Ayurvedic Medica SRL fata de persoana dumneavoastra;
    efectuarea de statistici interne, fara alte obligatii sau plati din partea Sc Ayurvedic Medica SRL fata de persoana dumneavoastra;
    organizarea de concursuri si campanii publicitare cu premii
    comert cu amanuntul prin corespondenta (inclusiv comert electronic), inclusiv expedierea produselor comandate catre clientii sai, emiterea si comunicarea facturilor.
    comert cu amanuntul prin corespondenta (inclusiv comert electronic), inclusiv confirmarea comenzii, expedierea produselor comandate catre clientii sai, emiterea si comunicarea facturilor, inregistrarea facturilor si platilor in contabilitate si lamurirea oricaror aspecte legate de comanda, expediere si plata.

 In cazul in care aveti creat cont pe site-ul www.dr-catalin-luca.ro Sc Ayurvedic Medica SRL va prelucra datele cu caracter personal furnizate de Dvs prin completarea formularului Cont nou (e-mail, username, parola, confirmare parola) pe perioada existentei contului Dvs , iar ulterior stergerii contului Dvs, Sc Ayurvedic Medica SRL va transforma datele Dvs cu caracter personal (e-mail, username, parola, confirmare parola)  in date anonime si le va prelucra in scopuri statistice interne, pe durata existentei societatii.
Datele cu caracter personal privind  nume si prenume, adresa, cod postal, Cod numeric personal, data nasterii, sex, telefon, furnizate pentru efectuarea comenzii (cumpararea de produse de pe site-ul www.dr-catalin-luca.ro) vor fi prelucrate de catre Sc Ayurvedic Medica SRL  pe perioada prevazuta de lege pentru pastrarea inregistrarilor contabile privind comenzile si platile efectuate de Dvs ce au ca obiect produsele comandate de Dvs de pe site-ul www.dr-catalin-luca.ro.
 Datele dvs. sunt destinate utilizarii de catre Sc Ayurvedic Medica SRL in scopurile mentionate mai sus si nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia firmei de curierat care asigura livrarea produselor comandate de Dvs, a eventualilor imputerniciti ai Sc Ayurvedic Medica SRL care vor prelucra datele cu caracter personal in numele si pe seama Sc Ayurvedic Medica SRL cu respectarea dispozitiilor legii nr 677/2001, a eventualilor dobanditori ai site-ului www.dr-catalin-luca.ro (prin vanzare-cumparare sau alte forme de dobandire a site-ului),  a firmei de IT care se ocupa de functionarea optima a site-ului care in viitor poate fi inlocuita cu a alta firma  conform optiunii exclusive a societatii Sc Ayurvedic Medica SRL si pentru care se considera ca am primit acceptul Dvs prin efectuarea comenzii. Prin comanda efectuata Dvs va exprimati acordul pentru dezvaluirea datelor Dvs cu caracter personal urmatorilor terti: eventualilor dobanditori ai site-ului www.dr-catalin-luca.ro (prin vanzare -cumparare sau alte forme de dobandire a site-ului), imputernicitilor societatii Sc Ayurvedic Medica SRL care vor prelucra datele cu caracter personal in numele si pe seama Sc Ayurvedic Medica SRL cu respectarea dispozitiilor legii nr 677/2001, firmei de curierat, firmei de IT care se ocupa de functionarea optima a site-ului care in viitor poate fi inlocuita cu a alta firma  conform optiunii exclusive a societatii Plafar Retail si pentru care se considera ca am primit acceptul Dvs prin efectuarea comenzii.
Prin bifarea casutei  ,,Aboneaza-te la newsletter"  din formularul pentru crearea contului pe site-ul www.dr-catalin-luca.ro, persoana vizata isi da acordul sa primeasca oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing prin e-mail de la Sc Ayurvedic Medica SRL cu privire la activitatea desfasurata de Sc Ayurvedic Medica SRL, cu privire la produsele pe care societatea Sc Ayurvedic Medica SRL le comercializeaza, cu privire la campaniile si concursurile organizate de societatea Sc Ayurvedic Medica SRL.  In cazul in care persoana vizata nu doreste sa primeasca oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing prin e-mail de la Sc Ayurvedic Medica SRL nu va bifa casuta, "Aboneaza-te la newsletter".
 
 In cazul in care persoana abonata la newsletter, la un moment dat,  nu mai doreste sa primeasca oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing cu privire la activitatea desfasurata de Sc Ayurvedic Medica SRL cu privire la produsele pe care societatea Sc Ayurvedic Medica SRL le comercializeaza, cu privire la campaniile si concursurile organizate de societatea Sc Ayurvedic Medica SRL, persoana abonata va trebui sa ne anunte despre acest lucru, prin transmiterea in acest sens a unei cereri scrise, datata si semnata, adresata societatii Sc Ayurvedic Medica SRL si transmisa la adresa sediului nostru din str. Frederich, 2B, Iasi sau direct din newsletter, prin optiunea de dezabonare mentionata in disclaimer-ul de la finalul email-ului primit de la Sc Ayurvedic Medica SRL privind newsletter.
 Sc Ayurvedic Medica SRL garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor celor care completeaza formularul mentionat mai sus. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art 12); dreptul de acces la date (art 13); dreptul de interventie asupra datelor (art 14); dreptul la opozitie (art 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a va adresa justitiei (art 18).
1.      Dreptul de acces la date - are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Persoana vizată poate solicita informaţii, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Organizatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.
2.      Dreptul de intervenţie asupra datelor - are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit:
a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta Organizatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Organizatorul este obligat să comunice măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.
3.      Dreptul de opoziţie - are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. În vederea exercitării acestor drepturi, persoana vizată va înainta organizatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Organizatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.
4.      Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:
a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).
5.       Dreptul de a se adresa justiţiei - Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia. Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru.
 
Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata, semnata si trimisa la sediul social al Sc Ayurvedic Medica SRL din.strFrederich, 2B, Iasi. Datele dvs. nu vor fi transferate in strainatate. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

 

Meniu

Setari

Click pentru mai multe produse.
Nu au fost gasite produse.

Creati un cont gratuit pentru a aprecia produse.

Autentificare

Creati un cont gratuit pentru a utiliza wishlist-urile.

Autentificare