Sănătate cu dr Cătălin Luca - Site Oficial

Oxigenarea celulară - o armă eficientă în lupta cu bolile

Oxigenarea celulară - o armă eficientă în lupta cu bolile

Dr. Cătălin Luca: "Boala, când apare, aduce un mesaj: Ai un mod de viaţă greşit! Trebuie neapărat să faci o schimbare!"

 Ceea ce noi numim proces de îmbătrânire, cercetătorii din domeniul medical spun că nu este decât manifestarea deficitului de oxi­gen din organismul uman. Putem supravieţui câteva zile fără apă şi câteva săptămâni fără mâncare, însă fără aer, respectiv fără oxigen, am muri în câteva minute. Ce înseamnă oxigenarea celulară pentru organismul nos­tru? Răspunsul la această întrebare l-am primit de la d-l dr. Cătălin Luca - un medic cu o bogată experienţă în terapiile naturale.

- D-le dr. Luca, articolul despre produsele Biona­tura, publicat recent în revista "Formula AS", a stâr­nit un mare interes în rândul cititorilor noştri, care ne cer însă detalii în plus despre Oxigenare Ce­lulară, preparatul realizat de specialiştii din labo­ratoarele BIONATURA. Care este secretul lui? Ce rol are oxi­genarea celulară în organismul uman?

- Trebuie să ştiţi că celula sănătoasă are o mem­brană, dată de raportul dintre sodiu şi potasiu din orga­nism, cu o funcţie de barieră, de filtrare. În momentul în care vine o substanţă bună pentru celulă, această ba­rieră permite substanţei să intre în interior, să-şi înde­pli­nească rolul metabo­lic, apoi eli­mi­nă ce nu este bun. Când mem­brana detec­tează că o substanţă nu este bună pentru celulă, automat o va respinge. În concluzie, capacita­tea de recunoaştere a substanţelor be­ne­fice pen­tru procesele chimice de la nivel celular este dată de in­tegri­tatea membranei celu­lare. S-a ob­servat că mem­brana unei celule can­ce­roase, care se multiplică ne­con­trolat, are o structură complet diferită. Când o celulă sănătoasă primeşte oxigen, membrana ei per­mite să intre doar cantitatea de care are nevoie. Una din­tre caracte­ris­ticile celulei tu­morale sau a celulei nesănă­toase este faptul că nu poate să filtreze cantitatea de oxi­gen de care are nevoie. De altfel, celulele tumorale nu iubesc oxigenul, ele fiind anaerobe. Or, atunci când noi aducem un surplus de oxigen, ce­lulele sănătoase din întregul orga­nism îşi iau atât cât au nevoie, în schimb, celulele bolnave nu pot să respingă oxigenul. Acesta pătrunde în celule şi începe să le distrugă. Cu cât adu­cem o cantitate mai mare de oxigen (dozată, evident) în celule, cu atât ele se distrug mai repede, pentru că nu se pot apăra împotriva lui. Acesta este şi motivul pentru care am realizat produsul Oxigenare Celulară, ce do­zează oxigenul în cantităţile necesare, atât pentru celulele sănătoase, cât şi pentru cele bol­nave.

Citește mai mult:Oxigenarea celulară - o armă eficientă în lupta...

Un nou produs românesc care naşte speranţe: BIOSTEM

Un nou produs românesc care naşte speranţe: BIOSTEM

 După ani de studii laborioase, Laboratoarele româneşti "Bionatura Plus" au conceput for­mula unui produs din şaptesprezece plan­te medicinale, care acţionează asupra tuturor celu­lelor stem din organism. Creat din necesitatea de a putea trata sau ameliora o gamă cât mai largă de afec­ţiuni, cu o eficienţă foarte mare, într-un timp scurt şi fără a determina efecte secundare, Biostem se anunţă a fi un panaceu natural redutabil. Despre acest succes al inventicii româneşti aflăm detalii de la d-l dr. Cătălin Luca, unul dintre realizatorii produsului.


"La pacienţii care au luat Biostem, numărul celulelor stem a crescut de patru-cinci ori"

- D-le doctor, ce aduce nou Biostem în tera­piile naturale?

- Principala caracteristică a produsului nostru este chiar modul în care acţionează. Biostem se adresează în mod direct celulelor stem, responsa­bile de regenerarea organismului. Se ştie că atunci când un organ se îmbolnăveşte, celulele lui încep un proces de distrucţie, iar regenerarea devine deficitară. O dată cu agravarea afecţiunii, în care se amplifică şi procesul de degenerare celulară, refacerea organului bolnav pe căi fizio­logice (proprii organis­mului) aproape că nu mai este posi­bilă. Implicit, este afectată şi funcţia organului în cauză, care nu-şi mai îndeplineşte rolul în organism şi pro­voacă, la rândul său, alte probleme de sănătate, ce pot deregla alte orga­ne sau sisteme. Atunci avem nevoie de "ceva" care să amplifice procesul de regenerare, care să ega­leze şi chiar să întreacă procesul dege­ne­rativ, pentru a putea repara organul bolnav.
Principiile active din cele şapte­sprezece plan­te medicinale prezente în formula pro­dusului Bio­stem iniţiază un semnal de refacere care ajun­ge direct la organul afectat şi determină regene­rarea locală. Şi mai important este faptul că semnalul de regenerare este transmis la toate celulele stem din corp, astfel că se poate observa regenerarea rapidă a întregului organism, într-un timp scurt.

Citește mai mult:Un nou produs românesc care naşte speranţe:...