Sănătate cu dr Cătălin Luca - Site Oficial

Oxigenarea celulară - o armă eficientă în lupta cu bolile

Scris de Dr. Luca Catalin

Oxigenarea celulară - o armă eficientă în lupta cu bolile

Dr. Cătălin Luca: "Boala, când apare, aduce un mesaj: Ai un mod de viaţă greşit! Trebuie neapărat să faci o schimbare!"

 Ceea ce noi numim proces de îmbătrânire, cercetătorii din domeniul medical spun că nu este decât manifestarea deficitului de oxi­gen din organismul uman. Putem supravieţui câteva zile fără apă şi câteva săptămâni fără mâncare, însă fără aer, respectiv fără oxigen, am muri în câteva minute. Ce înseamnă oxigenarea celulară pentru organismul nos­tru? Răspunsul la această întrebare l-am primit de la d-l dr. Cătălin Luca - un medic cu o bogată experienţă în terapiile naturale.

- D-le dr. Luca, articolul despre produsele Biona­tura, publicat recent în revista "Formula AS", a stâr­nit un mare interes în rândul cititorilor noştri, care ne cer însă detalii în plus despre Oxigenare Ce­lulară, preparatul realizat de specialiştii din labo­ratoarele BIONATURA. Care este secretul lui? Ce rol are oxi­genarea celulară în organismul uman?

- Trebuie să ştiţi că celula sănătoasă are o mem­brană, dată de raportul dintre sodiu şi potasiu din orga­nism, cu o funcţie de barieră, de filtrare. În momentul în care vine o substanţă bună pentru celulă, această ba­rieră permite substanţei să intre în interior, să-şi înde­pli­nească rolul metabo­lic, apoi eli­mi­nă ce nu este bun. Când mem­brana detec­tează că o substanţă nu este bună pentru celulă, automat o va respinge. În concluzie, capacita­tea de recunoaştere a substanţelor be­ne­fice pen­tru procesele chimice de la nivel celular este dată de in­tegri­tatea membranei celu­lare. S-a ob­servat că mem­brana unei celule can­ce­roase, care se multiplică ne­con­trolat, are o structură complet diferită. Când o celulă sănătoasă primeşte oxigen, membrana ei per­mite să intre doar cantitatea de care are nevoie. Una din­tre caracte­ris­ticile celulei tu­morale sau a celulei nesănă­toase este faptul că nu poate să filtreze cantitatea de oxi­gen de care are nevoie. De altfel, celulele tumorale nu iubesc oxigenul, ele fiind anaerobe. Or, atunci când noi aducem un surplus de oxigen, ce­lulele sănătoase din întregul orga­nism îşi iau atât cât au nevoie, în schimb, celulele bolnave nu pot să respingă oxigenul. Acesta pătrunde în celule şi începe să le distrugă. Cu cât adu­cem o cantitate mai mare de oxigen (dozată, evident) în celule, cu atât ele se distrug mai repede, pentru că nu se pot apăra împotriva lui. Acesta este şi motivul pentru care am realizat produsul Oxigenare Celulară, ce do­zează oxigenul în cantităţile necesare, atât pentru celulele sănătoase, cât şi pentru cele bol­nave.


- Cum se realizează oxigenarea? N-o putem prac­tica individual?

- Prin structura lui, procesul de oxigenare este foarte complex. Marea noastră problemă a fost cum să aducem oxigenul în organism, fără să-i afectăm mole­cula. Atunci, am căutat diverse substanţe care să trans­porte oxigenul, fără să-i desfacă structura atomică - acel O2 pe care îl cunoaştem de la lecţiile de chimie. Trans­portatorii aceştia există în organism, ei sunt re­pre­zentaţi de anumite substanţe, cum sunt, de exemplu, enzimele, care preiau atomul de oxigen în stare pură şi-l transportă până la celulele cu probleme. Ne-am gân­dit mult la această formulă, tocmai pentru a căuta soluţia ideală, ca să nu se elibereze oxigenul imediat (aceasta este tendinţa sa), ci numai acolo unde este ne­voie de el. Enzimele preiau oxigenul din vasele san­guine şi-l duc până în vârful degetelor, determinând în locul unde este o gangrenă, de exemplu, oxigenarea zonei şi distrugerea celulelor bolnave, ceea ce permite regenerarea ţesuturilor afectate. De aceea, în paralel, re­comandăm şi o hrană adecvată, bogată în enzime natu­rale, prezente în vegetale şi fructe proaspete, pe toată durata tratamentului!

- Tratamentele dvs. se bazează exclusiv pe Oxi­genare Celulară? Este o terapie unică?
 

- În funcţie de afecţiunile unui pacient (care de multe ori are boli cronice vechi şi afectări organice mul­tiple), aplicăm diverse scheme de tratament, care să-i aducă beneficii în starea generală de sănătate. De­geaba tratăm noi un organ, dacă pe altele două bolnave le ignorăm... Mai devreme sau mai târziu, funcţionarea lor deficitară provoacă alte disfuncţii, care se vor re­flecta în starea de sănătate a pacientului! În paralel cu Oxigenare Celulară, folosim Activ Protect Zeolit, care curăţă şi elimină tot ce distruge oxigenul, apoi cu Bio­stem, care înlocuieşte celulele distruse. Aşadar, Oxi­genare Celulară poate fi utilizat în orice combinaţii care ajută la buna funcţionare a întregului organism.

- Cum se administrează produsul Oxigenare Ce­lulară? Există o schemă unică pentru toate bolile?
- Există o schemă generală de tratament, care se poate ajusta în funcţie de obiective şi rezultatele obţi­nute: se începe cu două picături şi se creşte gradual, până se ajunge la opt pică­turi, de două ori pe zi.
- Tratamentele pe care le aplicaţi presupun şi un anume mod de viaţă?
- Atunci când vrem să ne vindecăm, trebuie să facem un efort. Acesta ţine de o transformare interioa­ră. Când avem boli foarte grave, nu ne putem vindeca fără să ne schimbăm modul de viaţă, pentru că boala, când apare, aduce un me­saj: "Ai un mod de viaţă greşit! Trebuie neapărat să faci o schimbare". Re­gi­mul alimentar are 20% im­portanţă în tratament. Starea psihică, emoţio­na­lă, este cea mai impor­tan­tă! De aceea, trans­for­ma­rea noastră interioară tre­buie să fie pe măsură, să aibă o amploare care să ne zguduie sistemul de valori şi modul în care gândim, astfel încât să spunem: "Doam­­ne, aşa nu se mai poate, am ajuns într-un punct de coti­tură, nu mai pot să fac aceleaşi greşeli ca până acum". După o răceală, orice om este ca nou în şase zile, dar după un cancer trebuie să ne fie foarte clar că nu putem continua la fel. Dacă vrem cu adevărat să ne vindecăm, atunci efortul pe care trebuie să-l depunem este pe măsura bolii! În concluzie, o dietă sănătoasă şi un mod de viaţă echilibrat ajută cu siguranţă în proce­sul de vindecare. Însă, pe primul loc rămân tratamen­tele corespunzătoare, care sporesc mult şansele de vin­de­care!

Câteva cazuri vindecate cu Oxigenare Celulara

"Sper într-o vindecare completă"

 De trei ani am fost descoperit cu o boală cruntă: bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC). Vă daţi seama că nimic nu este mai rău decât să nu poţi să respiri. Peste toate, mai aveam şi diabet. Fusesem internat de patru ori în spital, iar rezultatele nu erau deloc încurajatoare. Aveam un aparat de oxigen de care nu mă despărţeam; oriunde mergeam, îl luam după mine. Noaptea, nu puteam să respir fără el. L-am văzut pe doctorul Cătălin Luca la televizor şi am apelat la tratamentul recomandat de dânsul. Am început cura cu Biostem şi Oxigenare Celulară. După prima săptămâ­nă, am început să mă simt mai bine. După o lună, eram într-o formă extraordinară, n-am mai avut nevoie de oxigen. Rezultatele au fost atât de bune, încât urmez mai departe tratamentul cu Oxigenare Celulară, Activ Protect Zeolit şi Biostem şi sper într-o vindecare com­pletă, pentru că atunci când tratamentul este adecvat, rezultatele sunt spectaculoase. Îi mulţumesc d-lui dr. Cătălin Luca şi recomand Oxigenare Celulară tuturor celor cu probleme de respiraţie, pentru că nimic nu este mai rău decât să nu poţi să respiri!
RUCĂREANU ION (61 ani) - Sibiu

"S-a instalat o stare de bine şi de normalitate"

 Am comandat produsul Oxigenare Celulară şi mă simt mult mai bine, faţă de perioada de dinaintea trata­mentului. După patru luni de tratament, am constatat că mi-au dispărut atacurile de panică de care sufeream, s-a instalat o stare de bine, de normalitate, mi-au dis­părut ameţelile, dar şi starea de frig perma­nent pe care o resimţeam. Nu mai am pocnituri în ureche, nici sen­zaţii de furnicături în zona capului, mi-au dispărut durerile de muşchi din zona cervicală şi transpiraţia abundentă din zona gâtului. Efecte pozi­tive am remar­cat şi la soţia mea, care suferă de reu­matism degene­rativ: ia tratamentul doar de două luni şi deja se simte mult mai bine. Îi mulţumesc Bunului Dumnezeu că m-a îndrumat către doctorul Luca şi astfel am putut să mă tratez de toate afecţiunile de care sufeream!
GLIGOR POPESCU (60 ani) - Târgu-Mureş

"Am revenit la viaţa de dinainte"

Oxigenarea celulară - o armă eficientă în lupta cu bolile

Beneficiile terapiei cu oxigen

 Am fost diagnosticat cu Bron­ho­pneumopatie obstructivă cro­nică, după ce m-am electrocutat la un aparat de sudură. Evident, am urmat tratamentul prescris de me­dici, dar fără să văd mari diferenţe în capacitatea de respiraţie. După un timp, mi s-a dat un aparat de oxigen, cu care trebuia să respir zilnic, timp de opt ore. Eram mai mereu internat în spital, oboseam imediat, nu mai puteam să ies din casă, ca înainte, ori să-mi îngrijesc animalele din gospodărie. Mai mult, am avut şi probleme la inimă, din cauza oxigenului. La re­co­mandarea unui prieten din spital, am luat Biostem şi Oxigenare Celulară. Am făcut tratamentul timp de pa­tru luni, dar preventiv, seara, mai respiram din aparat câte puţin oxigen. Acum nu mai am nevoie de oxigen, chiar dacă am aparatul încă în casă. Cu produsele Bio­natura Plus sunt mult mai bine, mi s-au reglat chiar şi bătăile inimii! Pot spune că am revenit la viaţa de dinainte: merg în pădure, mă ţin după căruţă şi fac zilnic efort fizic, fără să mai am acele stări de sufocare. Cu ajutorul lui Dumnezeu, mă ţin de tratament până mă vindec!
EUGEN SPENCHIU (38 ani) - Bacău

 Sursa Formula AS