Sănătate cu dr Cătălin Luca - Site Oficial

Terapia Gestalt: aspecte esențiale

Scris de Dr. Luca Catalin

Terapia Gestalt: aspecte esențiale

Terapia Gestalt: aspecte esențiale Terapia Gestalt este un tip de psihoterapie care diferă de alte terapii deoarece pune accentul pe „aici și acum” și nu pe trecut pentru a se obține o vindecare holistică.

Ce este Terapia Gestalt?

 Terapia Gestalt este o psihoterapie umanistă care are ca obiectiv integral diverse aspecte psiho-emoționale ale pacienților. Această terapie oferă o anumită importanță aspectului creativ al ființei umane și integrării relației corp-minte, ca parte a unui sistem integral de sănătate și bunăstare.

 Terapia Gestalt se focalizează pe experiența vitală a momentului prezent, mai mult decât pe explorarea experiențelor din trecut. Această terapie evidențiază conștientizarea lui „aici și acum” prin centrarea pacientului asupra proceselor mentale, emoționale și fizice.

 Viziunea terapiei Gestalt asupra înglobării trecutului este aceea că cheia problemelor și a conflictelor nerezolvate din trecut se află în prezent. Terapia Gestalt este considerată mai mult decât o simplă psihoterapie și este prezentată ca o adevărată filozofie existențială, o "artă de a trăi", un mod particular de a concepe relațiile ființei umane cu lumea. Terapia Gestalt se situează la intersecția dintre psihanaliză, terapiile psiho-corporale de inspirație reichiană, psihodramă, somnul conștient, abordările fenomenologice existențiale și filozofiile orientale.

Originea Terapiei Gestalt

 Terapia Gestalt a fost creată și dezvoltată de către Fritz Perls (1893-1970) în anii patruzeci din secolul trecut odată cu publicarea cărții intitulate “Ego, Hunger and Aggression: A Revision of Freud’s Theory and Method” (Durban, 1942).

 Fritz Perls a fost influențat în cercetările sale de școala germană Gestalt, însă mai ales de către psiho-analiza freudiană a lui Jung și Rank și de fenomenologia lui Edmund Husserl.

 În anul 1952, Perls inaugurează primul Institut Gestalt în New York. La sfârșitul anilor 50 și începutul anilor 60, Fritz Perls este tot mai inspirat de terapia Gestalt ca mod de viață mai mult decât o simplă terapie și prin urmare începe să predea cursuri de formare în această direcție.

Pe ce se bazează Terapia Gestalt?

 Terapia Gestalt se bazează pe noțiunea de autoreglare a organismului. Orice organism sănătos este capabil să-și detecteze necesitățile și să se pună în mișcare pentru a le îndeplini. În cadrul unui proces de creare și de împlinire a experiențelor și necesităților, pacienții intră în contact cu ei înșiși și cu mediul pentru a deveni puternici, echilibrați și plini de energie pozitivă.

 Atunci când aceste experiențe și necesități sunt întrerupte și astfel nu reușesc să fie împlinite, persoanele încep să dezvolte diverse fobii, își pierd din vitalitate, spontaneitate, capacitatea de exprimare și acumulează problemele nerezolvate.

 Procesul terapeutic favorizează însă restabilirea capacității de a contacta, de a conștientiza unele aspecte nerecunoscute ale personalității și de a se reapropia de sine însuși.

 Terapia Gestalt urmează de asemenea liniile directoare ale Teoriei Câmpului lui Kurt Lewin, din care a extras ideea conform căreia organismul (în acest caz individul) este inseparabil și indivizibil de mediu, pe care îl afectează și care este la rândul său afectat de acesta.

 Obiectivul terapiei Gestalt este acela de a ajuta pacientul să-și rezolve problemele, făcându-l mai conștient de modul în care a ajuns în punctul în care se găsește și cum să-și dezvolte capacitatea de a alege ce opțiune are pentru a înfrunta viața, pentru mărirea câmpului de posibilități și pentru renunțarea la obiceiurile nocive (dependențe, depresie, anxietate, etc.). Datorită acestor aspecte, pacienții pot ajunge să se cunoască mai bine și să-și recupereze creativitatea pierdută.

 

                  Aspectele esențiale ale terapiei Gestalt

 Câteva dintre aspectele cele mai importante ale terapiei Gestalt sunt:

 - Conștientizarea: În acest caz, pacientul își dă seama imediat de ceea ce simte, gândește sau face, pentru a anticipa un posibil comportament pe care trebuie să-l modifice, iar înainte de a-l schimba să înțeleagă ce funcție are acest comportament pentru el și să creeze strategii mai sănătoase care să-l înlocuiască.

 - A trăi aici și acum: Aceasta înseamnă a fi în momentul prezent, a-l trăi și a-l simți exact așa cum este. Având acest obiectiv, terapia Gestalt ajută la conștientizarea propriului corp.

 - Cum, mai bine decât de ce: În acest caz, nu interesează „de ce” a apărut o problemă, limitare sau traumă (trecutul), etc., ci „cum” (prezentul), iar pacientul trebuie să răspundă în mod sincer la o serie de întrebări, de exemplu: Cum mă simt? Cum realizez acțiunile? Cum resping ceva care nu-mi place? Cum pot depăși situația în cel mai bun mod?, etc.

La ce ne poate ajuta Terapia Gestalt?

 Terapia Gestalt, precum toate tehnicile psiho-terapeutice, pune accentul pe faptul ca pacientul însuși să descopere cauzele suferinței sale, ale limitărilor interioare sau pur și simplu acele obstacole care se interpun în relația cu sine însuși și/sau cu lumea, cum sunt următoarele:

 - Mânia

 - Frica

 - Anxietatea

 - Depresia

 - Depășirea traumelor

 - Sentimentul de singurătate

 - Auto-stima și auto-acceptarea

 - Problemele de comunicare

 - Conștientizarea punctelor forte și a slăbiciunilor

 În aceste privințe, dar și în multe altele, terapia Gestalt poate ajuta, cu toate că, la fel precum toate terapiile își are limitările sale și poate pentru anumite persoane este mai adecvată un alt tip de tehnică psiho-terapeutică.